XX tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“

DĖMESIO! Konferencijos programa čia. Konferencijos plakatas čia.


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, skirtoje Pasaulio lietuvių metams. Tai jubiliejinė – dvidešimtoji – bibliotekoje rengiama mokslinė konferencija, kuri šįmet plečia horizontus ir tampa tarptautine.

Konferencija vyks 2019 m. gegužės 14 d. Panevėžyje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14).


APIE

Išeivijos veikla emigracijoje, kilnojamasis kultūros paveldas, dokumentinio paveldo telkiniai, jų identifikavimas, saugojimas, fizinis ir skaitmeninis su(si)grąžinimas yra nuolatinio atminties institucijų darbuotojų, mokslo įstaigų, nepriklausomų tyrėjų dėmesio lauke. Baltijos šalių dokumentinio paveldo kūrėjų ir saugotojų darbai, diasporų bendruomenių dokumentinio palikimo įpaveldinimas ir sisteminiai tyrimai domina tiek išeiviją, tiek visų Baltijos šalių kultūros bendruomenes. Daug dėmesio kultūrinei diasporos raiškai skiriama tarptautiniame tinkleBaltHerNet, konferencijose, projektuose ir publikacijose. Lietuvoje išeivijos dokumentinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos problemas sprendžia ir tyrimus vykdo universitetai (Komunikacijos fakultetas Vilniuje, Lietuvių išeivijos institutas Kaune ir kt.), archyvai (Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos literatūros ir meno, Lietuvos centrinis valstybės ir kt.), muziejai (Nacionalinis Vilniuje, Maironio lietuvių literatūros Kaune ir kt.), bibliotekos (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų ir kt.) ir kt. Per pastaruosius 10–15 metų galima stebėti tam tikrą proveržį susigrąžinant vertybes į Lietuvą, geriau pažįstant išeivijos dokumentinio paveldo rinkinius ir jų kūrėjus. Tačiau įvairioms veikloms ir iniciatyvoms stinga koordinacijos, informacijos apie nuveiktus darbus sklaidos, nuoseklumo sistemiškai tyrinėjant bei pristatant plačiai visuomenei diasporų bendruomenių gyvenimą tradiciniais ir moderniais socialiniais tinklais. Pasklidusio pasaulyje išeivijos likimai dar laukia apmąstymo, kuris padėtų įprasminti dokumentinio paveldo panaudojimą kuriant ir modeliuojant viešąjį diskursą, formuojant ir performuojant tapatumus, skleidžiant turinį naujosiomis medijomis, kuriant skaitmeninius produktus.

TEMATIKA

 • Išeivijos dokumentinio paveldo tyrimų metodologinės problemos, tipologija, rinkinių raida ir sudėti
 • Perkeltųjų asmenų stovyklų informaciniai, agitaciniai ir literatūriniai leidiniai
 • Išeivijos grožinės ir publicistinės literatūros, mokslo darbų kūrėjai, jų palikimas
 • Išeivių bibliotekos, leidyklos, spaustuvės, knygynai, leidinių repertuaras, jų sklaida
 • Išeivių organizacijų ir politikos, kultūros bei spaudos veikėjų archyvinis palikimas, jo paieškos, išsaugojimo bei aktualizavimo problemos
 • Išeivijos dokumentinio paveldo telkiniai užsienyje ir tėvynėje, jų tyrimų ypatumai
 • Išeivijos knygos kultūros paveldas (bibliofiliniai rinkiniai, asmeninės bibliotekos, archyvai)
 • Radijo stočių, transliavusių laidas užsienyje Baltijos šalių kalbomis redakcijų veikla ir laidų garso įrašų archyvai
 • Baltijos šalių diasporų dokumentinio paveldo aktualinimas jų rezidavimo kraštuose
 • Mecenatystės reikšmė išsaugant išeivijos tautinį tapatumą ir puoselėjant kultūros paveldą
 • Šiandieninė išeivijos žiniasklaida, jos veiklos tęstinumas ir dokumentavimas: priemonės, organizavimas, turinys
 • Išeivija ir naujosios medijos: tinklaraščiai, socialiniai tinklai, diskusijų forumai, vaizdo įrašų dalijimosi svetainės
 • Skaitmeninimo idėjos ir iniciatyvos, strategijos, pasiekimai; audiovizualinių archyvų vaidmuo telkiant ir saugant išsklaidytą išeivijos dokumentinį paveldą
 • Išeivijos dokumentinio paveldo panaudojimas kultūros komunikacijoje, kino filmuose, spektakliuose, meno instaliacijose, kūrybinėse industrijose

PRANEŠĖJAI

Prof. dr. Remigijus Misiūnas
Prof. dr. Remigijus Misiūnas
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Prof. dr. Remigijus Misiūnas
Prof. dr. Remigijus Misiūnas
Dr. Jana Dreimane
Dr. Jana Dreimane
Latvijos nacionalinė biblioteka
Dr. Jana Dreimane
Dr. Jana Dreimane
Prof. dr. Dalia Kuizinienė
Prof. dr. Dalia Kuizinienė
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Prof. dr. Dalia Kuizinienė
Prof. dr. Dalia Kuizinienė
Doc. dr. Juozapas Blažiūnas
Doc. dr. Juozapas Blažiūnas
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Doc. dr. Juozapas Blažiūnas
Doc. dr. Juozapas Blažiūnas
Doc. dr. Jolanta Mažylė
Doc. dr. Jolanta Mažylė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Doc. dr. Jolanta Mažylė
Doc. dr. Jolanta Mažylė
Zane Grosa
Zane Grosa
Latvijos nacionalinė biblioteka
Zane Grosa
Zane Grosa
Vaida Jonušytė
Vaida Jonušytė
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Vaida Jonušytė
Vaida Jonušytė
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė
Placeholder – pranešėjas
Vahur Puik
Estijos fotografijos paveldo draugija
Placeholder – pranešėjas
Vahur Puik
Placeholder – pranešėja
Agnija Lesničenoka
Latvijos valstybinis archyvas
Placeholder – pranešėja
Agnija Lesničenoka
Placeholder – pranešėjas
Tomaš Božerocki
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Placeholder – pranešėjas
Tomaš Božerocki
Audronė Berezauskienė
Audronė Berezauskienė
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
Audronė Berezauskienė
Audronė Berezauskienė
Indra Drevinskaitė-Žilinskienė
Indra Drevinskaitė-Žilinskienė
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
Indra Drevinskaitė-Žilinskienė
Indra Drevinskaitė-Žilinskienė
Aleksas Eugenijus Kulvietis
Aleksas Eugenijus Kulvietis
Klaipėdos universitetas
Aleksas Eugenijus Kulvietis
Aleksas Eugenijus Kulvietis
Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė
Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė
Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė
Jolanta Budriūnienė
Jolanta Budriūnienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vytauto Didžiojo universitetas
Jolanta Budriūnienė
Jolanta Budriūnienė
Placeholder – pranešėja
Dr. Akvilė Šimėnienė
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Placeholder – pranešėja
Dr. Akvilė Šimėnienė
Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Angelė Mikelinskaitė
Angelė Mikelinskaitė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Angelė Mikelinskaitė
Angelė Mikelinskaitė
Lionė Lapinskienė
Lionė Lapinskienė
Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“
Lionė Lapinskienė
Lionė Lapinskienė
Placeholder – pranešėja
Dr. Daiva Dapkutė
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Placeholder – pranešėja
Dr. Daiva Dapkutė
Greta Ratkutė
Greta Ratkutė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Greta Ratkutė
Greta Ratkutė
Dr. Ilona Strumickienė
Dr. Ilona Strumickienė
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Dr. Ilona Strumickienė
Dr. Ilona Strumickienė
Severija Subačiūtė
Severija Subačiūtė
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Severija Subačiūtė
Severija Subačiūtė
Juozas Valentukevičius
Juozas Valentukevičius
Lietuvos aklųjų biblioteka
Juozas Valentukevičius
Juozas Valentukevičius

ORGANIZATORIAI

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

RĖMĖJAI

PARTNERIAI

SUSISIEKITE SU MUMIS

Turite klausimų? Susisiekite

Naudokitės pateikta forma arba kontaktine informacija.

  Kontaktai

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Greta Kėvelaitienė,
  tel: (8 643) 04 929,
  el. paštas.: greta.kevelaitiene@pavb.lt

  RASKITE MUS