XXIII mokslinė konferencija „Lietuviškos spaudos tėkmėje: Panevėžio regiono periodiniai leidiniai 1918–1940 metais“

DĖMESIO! Kvietimas teikti pranešimus čia.
Konferencijos dalyvio anketą galite rasti čia


Maloniai kviečiame teikti pranešimus XXIII mokslinei konferencijai „Lietuviškos spaudos tėkmėje: Panevėžio regiono periodiniai leidiniai 1918–1940 metais“, kuri skiriama spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 120-sioms ir laikraščio „Panevėžio balsas“ įsteigimo 100-sioms metinėms pažymėti.

Konferencija vyks 2024 m. spalio 24 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Kviečiame visus, norinčius dalyvauti konferencijoje, jau dabar teikti pranešimų pasiūlymus.

Dalyvio anketų ir pranešimų santraukų laukiame iki 2024 m. rugpjūčio 1 d.

APIE

Prieš 120 metų, 1904 m. gegužės 7 d. buvo „laimėtas karas už lietuviškas literas“, kuris tęsėsi per 40 metų. Sugriuvo užtvanka, caro valdžios pastatyta lietuviškai spaudai lotyniškais rašmenimis. Jeigu spaudos draudimo metais pro šią užtvanką prasiskverbdavo tik nedideli lietuviškų leidinių upeliai iš užsienio, tai jai subyrėjus lietuviška spauda išsiliejo sraunia upe visoje Lietuvoje. Pasak profesoriaus Eduardo Volterio, per pirmąjį dešimtmetį po lietuviškos spaudos atgavimo buvo išleista daugiau knygų, negu per tris šimtus septyniasdešimt metų iki tol. Į šią sraunią spaudos tėkmę įsiliejo ir periodiniai leidiniai. Bibliografų duomenimis, 1905–1917 m. Lietuvoje ėjo daugiau kaip 200 lietuviškų periodinių leidinių. Vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos periferijoje pradėtų leisti periodinių leidinių buvo 1924 m. vasario 16 d. pasirodęs laikraštis „Panevėžio balsas“, šiais metais minintis savo šimtmetį. Šio laikraščio išleidimas ir tolesnė jo raida buvo svarbi ne tik Panevėžio miestui, bet ir visam Panevėžio regionui.

Rengiama konferencija yra skiriama spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 120-ųjų ir laikraščio „Panevėžio balsas“ įsteigimo 100-ųjų metinių paminėjimui. Susiedami šiuos du jubiliejus, konferencijos organizatoriai siekia pabrėžti spaudos atgavimo svarbą lietuviškos periodinės spaudos raidai ir kviečia panagrinėti Lietuvos periodinių leidinių tinklo formavimąsi ir plėtotę 1918–1940 m. pasiremiant Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskritys) periodinės spaudos istorijos tyrinėjimais. Konferencijoje neapsiribojama periodinės spaudos lietuvių kalba leidybos ir sklaidos problematika, raginama pasidalinti naujomis įžvalgomis tyrinėjant ir Lietuvos tautinių mažumų periodinės spaudos raidą ir raišką.

TEMATIKA

 • Periodinės spaudos tyrimų teoriniai aspektai. Periodinių leidinių klasifikavimas ir jo kriterijai. Periodinio, tęstinio ir serialinio leidinio sąvokos. Centrinio, vietinio (lokalaus, periferinio) ir regioninio leidinio sąvokų samprata bei vartojimas. Lietuvos periodikos raidos periodizacija. Periodikos istorijos tyrimų aktualios kryptys ir netyrinėtos sritys, tarpdalykinė perspektyva.
 • Periodikos raida Lietuvoje panaikinus spaudos draudimą. Lietuvos periodinių leidinių tinklo formavimasis 1904–1917 m. ir jo plėtotė 1918–1940 metais. Lietuvos tautinių mažumų periodinės spaudos raida ir sąsajos su lietuviškąja periodika. Periodinių leidinių steigėjai, leidėjai ir platintojai. Lietuvos periodikos kalbinė, statistinė analizė, leidybos teisinis reguliavimas.
 • Periodikos leidyba ir apytaka Panevėžio regione 1918–1940 metais. Laikraščių ir žurnalų leidybos ištakos. Leidinių leidėjai, redaktoriai, bendradarbiai – dailininkai, fotografai, korespondentai. Valdžios institucijų ir leidinių redakcijų santykiai, spausdinamos medžiagos cenzūra. Periodinių leidinių tematika ir architektonika: dizainas, iliustracijos, reklama. Periodikos cirkuliacija: telkiniai, skaitymas, sąsajos su intelektine aplinka.
 • Panevėžio regiono periodinės spaudos paveldas. Regiono periodiniai leidiniai atminties institucijų rinkiniuose ir privačiose kolekcijose. Raritetiniai egzemplioriai. Paveldo sklaida. Regiono periodinių leidinių paveldo skaitmeniniai ištekliai ir jų panaudojimas.

ORGANIZATORIAI

PARTNERIAI

INFORMACINIAI PARTNERIAI

RĖMĖJAI

SUSISIEKITE SU MUMIS

Turite klausimų? Susisiekite

Naudokitės pateikta forma arba kontaktine informacija.

  Kontaktai

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Audronė Palionienė,
  tel.: +370 45 46 55 54,
  mob. tel.: +370 606 76 318,
  el. paštas.: audrone.palioniene@pavb.lt

  RASKITE MUS