XXI mokslinė konferencija „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka maloniai kviečia dalyvauti nuotolinėje mokslinėje konferencijoje „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“, skirtoje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti.

Nuotolinė konferencija vyks 2021 m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Youtube kanale

KONFERENCIJOS PROGRAMA

APIE

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais kviečia į XXI mokslinę konferenciją „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX–XX amžių sandūroje ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“, skiriamą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti. Minint šią datą dera atsigręžti ir dar kartą padiskutuoti apie pilietinės visuomenės tautinės savimonės tapatumo svarbą Lietuvos valstybei.

LEIDINYS

XXI mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys

Skaityti daugiau

TEMATIKA

I. Teoriniai pilietinės visuomenės raidos tyrimų aspektai.

II. Pilietinės visuomenės apraiškos Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje:

 • Carinės Rusijos valdžios požiūris į laisvanoriškas organizacijas ir jų fenomenas;
 • mokslo, kultūros ir visuomeninių draugijų veiklos tyrinėjimai;
 • bajorijos ir valstietijos socialinių grupių, kaip inteligentijos formavimosi bazės, ypatumai;
 • visuomenės kultūrinės brandos ir tautinio tapatumo rodikliai to laikotarpio laisvanoriškose organizacijose, emocijų istorija;
 • filantropinės veiklos tyrimai ir jų šaltinių prieinamumas;
 • išeivijoje veikusių lietuviškų organizacijų raida, palikimas, jų veiklos tęstinumo ir aktualizavimo problematika.

III. Panevėžio regiono visuomenės organizacijų raidos tyrimai lokalinės ir nacionalinės istorijos kontekste:

 • veikusių draugijų ir organizacijų veiklos analizė ir reikšmė išsaugant tautinį tapatumą;
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės visuomeninė veikla ir jos kontekstas;
 • „Žiburėlio“, „Aido“, „Saulės“, dvasinių, ekonominių ir kitų Panevėžio regione veikusių draugijų veikla;
 • Panevėžio ir Šiaurės Lietuvos regiono visuomeninio gyvenimo refleksija Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryboje, publicistikoje, atsiminimuose, laiškuose

PRANEŠĖJAI

Arūnas Astramskas
Arūnas Astramskas
Arūnas Astramskas
Arūnas Astramskas
Rasa Sperskiene
Rasa Sperskienė
Rasa Sperskiene
Rasa Sperskienė
Giedrius Kujelis
Giedrius Kujelis
Giedrius Kujelis
Giedrius Kujelis
Lionė Lapinskienė
Lionė Lapinskienė
Lionė Lapinskienė
Lionė Lapinskienė
Juozas Skirius
Juozas Skirius
Juozas Skirius
Juozas Skirius
Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė
Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė
Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė
Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė
Placeholder – pranešėjas
Vytautas Smilgevičius
Placeholder – pranešėjas
Vytautas Smilgevičius

ORGANIZACINIS KOMITETAS

 • Dr. Rima Cicėnienė
  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui (pirmininkė)
 • Greta Kėvelaitienė
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė (pirmininkės pavaduotoja)
 • Jurgita Bugailiškienė
  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
 • Prof. Dr. Aistė Lazauskienė
  Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras
 • Prof. Egidijus Aleksandravičius
  Lietuvių išeivijos instituto direktorius
 • Doc. dr. Aurimas Švedas
  Lietuvos istorijos instituto Direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu ir komunikacija
 • Dr. Inga Liepaitė
  Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vadovė
 • Dr. Ryšard Gaidis
  Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
 • Dr. Norbertas Černiauskas
  Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
 • Dr. Dainius Vaitiekūnas
  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovas

ORGANIZATORIAI

RĖMĖJAI

PARTNERIAI

SUSISIEKITE SU MUMIS

Turite klausimų? Susisiekite

Naudokitės pateikta forma arba kontaktine informacija.

  Kontaktai

  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Greta Kėvelaitienė,
  tel: (8 643) 04 929,
  el. paštas.: greta.kevelaitiene@pavb.lt

  RASKITE MUS